Gifgroen.nl
Image default
Aanbiedingen

Het Sterrenbeeld Maagd in het schrift: de letter F

Het schrift als geheime esoterische techniek De tijd dat schrijven alleen was wegelegd voor ingewijden ligt lang achter ons, net als de tijd dat rekenen een esoterische techniek was. De getallenleer verraadt nog in de numerologie de goddelijke afkomst, van het schrift weet bijna niemand dat meer. De Kaballa en daarmee de tarot zijn evenwel de welsprekende getuigen van de spirituele betekenis van letters. Sylvie Chermet-Carroy ontdekte deze esoterische kant van het schrift opnieuw en ze laat zien dat er een direct verband bestaat tussen hoe iemand schrijft en de horoscoop. Daarvoor gaat ze terug naar de hieroglyfen taal en het kost haar weinig moeite om aan te tonen dat de letters van het latijnse alfabet die wij gebruiken regelrecht afstammen van deze esoterische tekens, waarmee ze dus ook de diepere betekenis delen.

Om een voorbeeld te geven: de latijnse letter F stamt af van de hieroglyph die een kruipend dier, een reptiel, voorstelt. De geheime betekenis van deze hieroglyf is als volgt. Voor de Egyptenaren was het reptiel de afbeelding van het eerste wezen dat op aarde voorkomt: het eerste niet in het water opgaande wezen, het eerste geindividualiseerde wezen. Het reptiel is het symbool voor differentiatie en in de menselijke ontwikkeling het proces van individuatie, de glyf betekent: iets concreets, iets dat compleet is en los van zijn omgeving, preciesheid, detail. Kortom: Maagd, het zesde huis.

Het Sterrenbeeld Maagd en het zesde huis zijn buitengewoon belangrijk als het gaat om individu worden, een proces dat zich afspeelt in de concreetheid van het leven van alle dag, waar men leert onderscheid maken, een functie die evenzeer samenhangt met de ontwikkeling van de intelligentie als de functie van de ingewanden. De macht die het indvidu verkrijgt naar mate de zelfwaarneming toeneemt vindt zijn eerste afbeelding in de zindelijkheids-training waar het kind tot het besef komt dat het niet alleen los van de moeder is maar ook macht over haar stemmingen heeft. Hoe een persoon met deze gebieden omgaat leest de kundige astroloog in het teken maagd en het zesde huis, de astroloog die kundig is op het gebied van de astro-grafie ziet dat alles bevestigd in de manier waarop de client de letter f schrijft. Planeetwaarden voor letters En zo vonden we weer een nieuwe toepassing van de astrologie: aan letters kan door de astrografie een planeetwaarde worden toegekend: de allersnelste manier om inzicht in iemand te krijgen is de interpretatie van zijn naam volgens deze planeetwaarden. Om een voorbeeld te geven: Jan Peter Balkenende heeft volgens deze nieuwe techniek de volgende eigenschappen: ________________________________________ uitstraling ================ leiderschap; geschikt om het bevel te voeren; vindt zijn plaats in de maatschappij; uit op macht/ geschikt voor macht; besluitvaardig; weet dingen te voltooien; verantwoordelijkheidsbesef; gevoel voor orde en organisatie; helderheid; vastberadenheid; levenskracht; dynamiek; enthousisiasme; creativiteit; eerlijk; idealisme; edelmoedig; hartelijk; gul. ================ harmonie / samenwerking ================ Meesterschap over zichzelf; diplomaat; opportunist; ontvankelijk; gematigd optreden; geduldig; traditioneel; intuitief; past zich aan de levensomstandigheden aan; gevoel voor maat; sober; geest van samenwerking; gevoelig; creatief; poetisch; instinct tot zelfbehoud. ================ groei / expansie ================ overdreven eerzucht; neiging om alles op zichzelf te betrekken; gemaakt; doet alsof; grootheidswaan; hoogmoedswaan; acht zich boven alles verheven; mateloos uit op luxe; obsessies; obsessionele gedachten; streber; het doel heiligt de middelen; pretentieus; jaloers; extreem uit op eer en complimenten; dol; woedeaanvallen; gulzig; impulsief. ================ consistentie ================ Talent voor projecten die een lange adem vereisen. Geduldig; precies; pietluttig; standvastig; constant; omzichtig; verstandig; logische geest; morele kracht; vasthoudendheid; taaiheid; wil; traditioneel van opvatting; behoudend; aanleg voor het perfecte; perfectionist; organisatietalent; zin voor orde; zin voor synthese; synthetiserend; kritische zin; wijsheid; bedachtzaam; voorzorg. ================ communicatie ================ Overdrijft; wijdlopig; langdradig; rad van tong; gebrek aan bescheidenheid; gebrek aan terughoudendheid; tegenstelling tussen woord en daad; wendbaarheid; zorgeloosheid; gebrek aan voorzorg; extreem nieuwsgierig; gebrek aan rijpheid; onvolwassen; dubbelhartig; onoprecht; intrigant; fantaseert; spelt verzinsels op de mouw; houdt zich niet aan afspraken en contracten; onbetrouwbaar; ontrouw; sluw; listig; wispelturig; onstandvastig. ================ sociale vaardigheden ================ Geremd; conflictueuze aard; conflict tussen moraal en instincten; steil: houdt koppig vast aan overtuigingen; stijfkoppig; hardnekkig; verbitterd; muggezifter; extreem streng en rigide; extreem gemaakt; mensenhater; preuts; verlegen; gebrek aan intuitie; opportunist; extreme behoefte aan veiligheid en zekerheid. ================ realiteitszin ================ Organisatietalent; logische geest; praktische instelling; verwezenlijkt zichzelf; ontwikkelt aanwezige artistieke en creatieve talenten; strenge, krachtige geest; handig; geintersseerd in het nieuwe, techniek, moderne tijd; wil slagen; talent om vernieuwingen te brengen; ontwikkelt talenten voor analyse en synthese; zin voor vooruitgang; individualist. ================ inzet/ toewijding/ dynamiek ================ Sterk karakter; gevoel voor verantwoordelijkheid; energie; stijdlust; zet zich in; stoutmoedig; moedig; kracht; vastberaden; gaat recht op zijn doel af; doeltreffend; enorme werkkracht; handelt oprecht en drukt zich eerlijk uit; ridderlijk; enthousiast; vermetel; roekeloos; wil om te slagen; wilskracht; vasthoudend; taai; overtreft zichzelf; kan zichzelf opzij zetten. ================ idealisme ================ Altruist; toegewijd; liefde voor de naaste; gezellig; ontwikkelt een ideaal aangaande recht en vrede; gul; verdraagzaam; vol begrip en inzicht; inschikkelijk; brede visie; ontwikkelt spirituele talenten; spirituele geestdrift; beschikt over veel fantasie en verbeeldingskracht; gematigd; wijs; eerlijk en oprecht; gemeenschapszin; loyaal; onpartijdig; ontvankelijk; past zich soepel aan; gevoel voor kunst; gevoel voor het irrationele en het mysterie van het leven. ================ Lees ook de daghoroscoop Maagd of maandhoroscoop Maagd.