Aanmaning voorbeeld downloaden

aug 5, 2014

AANMANING VOORBEELD

Een paar jaar geleden ben ik dan mijn eigen onderhoudsbedrijfje gestart. Ik heb altijd al in de bouw gewerkt. Eigen baas zijn, is altijd een droom geweest. Het vergde toen wel een flinke investering. een bedrijfbus is het eerste wat je nodig hebt. Daarnaast alle apparatuur die ik tijdens mijn dan werk nodig heb, moest ik aanschaffen. De bank gaf mij toen dan nog een lening. Ze verlangden dan wel een vreselijk erg goed ondernemingsplan.
Met het geld op zak ging ik ondernemen. Het bedrijfje op poten zetten was erg leuk. Ik vertelde iedereen dat ik een bedrijf begonnen was. Je hebt veel opdrachten nodig voor genoeg inkomsten. Al vlug kwamen toen de eerste opdrachten binnen. Allerlei soorten opdrachten. Bij een meneer moest ik toen een raam vervangen. En bij een zaak moest ik een complete renovatie uitvoeren. Het ging me toen voor de wind, het geld stroomde binnen.
Een vriendin van mij was toen boekhouder. Zij hield toenheel goed in de gaten of alle nota’s betaald werden. Toen de eerste wanbetaler zich voordeed, gingen we op zoek naar een aanmaning voorbeeld.

Een aanmaning voorbeeld had ik zo gevonden.

Een voorbeeldbrief vonden we op het internet. De brief werd toen aangepast met onze gegevens. Een wanbetaler hebben is niet leuk. Maar ja dat hoort nu eenmaal bij het ondernemen.
De voordelen van het ondernemer zijn;
1. Je geeft je eigen orders.
2. Doorgaans verdien je meer dan wanneer je bij een baas werkt.
3. De dingen gaan zoals jij het dan bepaalt.
4. Je kunt dan selectief zijn in het aan te nemen werk.
De brief paste mijn vrouw toen aan. Op de post gedaan naar de klant, zal er nu dan wel betaald worden? Maar ook deze keer werd er helaas nog niet betaald.

Een niet betaalde bon.

Het liep allemaal op rolletjes, maar toen .. Waar iedere zelfstandig ondernemer mee te maken krijgt. Mijn bon bleek onbetaald. Van de klant had ik verder niets gehoord. De levering was verder ontzettend erg goed, maar betalen ho maar. Telefonisch kreeg ik de klant niet te pakken. Ja en wat doe je dan? Ik stuurde de schuldenaar een herinnering.
Maar hoe stel je zo’n ingebrekestelling op? Wat zet je er in? En moet je nog aan bepaalde wettelijke eisen voldoen? Op internet ging op zoek naar een laatste aanmaningsbrief. Al snel kwam ik bij Bill terecht. Hier vond ik prima voorbeeldbrieven. Die had ik nu net nodig. Even aanpassen en versturen maar. Maar ook hierop weer geen reactie! En toen heb ik besloten de incassopartij in te schakelen. Gelukkig werd er daarna vrij snel betaald.
Achteraf ben ik blij dat ik nu een juiste laatste aanmaning heb. Als debiteuren hun verplichting niet nakomen dan neem ik direct actie.

http://www.billincasso.nl/nl/aanmaningsbrief-voorbeeld.html

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.