Gifgroen.nl
Image default
Gezondheid

Langer thuis wonen is een uitdaging!!

Ouderen zullen langer thuis moeten blijven wonen. Door veranderde overheidswetgeving kan de opname in verzorgings- of verpleeghuis alleen bij hoge uitzondering. Het overheidsbeleid is er nu op gericht om de mantelzorger langer voor de ouderenzorg thuis in te zetten en om alle noodzakelijke professionele zorg bij de ouderen thuis te brengen. Het idee om ouderen te stimuleren om langer thuis te blijven wonen lijkt ook vanuit de oudere wenselijk. Maar er is ook een keerzijde. In de praktijk zal het betekenen dat de mantelzorg nog zwaarder belast zal worden. En tevens zullen veel ouderen meerdere malen per dag bezocht moeten worden door een profesionele zorgmedewerker zoals de thuiszorg of de verpleegkundig specialist. Dit hoeft geen probleem te zijn als de zorg thuis goed georganiseerd wordt en er naast de positieve kanten van langer thuis wonen ook oog is voor de problemen die spelen. Zowel mantelzorgers als professionals moeten hun taak naar behoren kunnen uitvoeren. Helaas lijkt het er op dat de organisatie te wensen over laat. Ondanks dat de centrale overheid de transitie van centraal naar decentraal gestuurde organisatie van de zorg enkele jaren geleden in gang heeft gezet zijn er vele gemeenten nog niet klaar voor de organisatie van deze zorg. Veel van de vertraging wordt veroorzaakt door onduidelijk beleid. Wat moet er nu precies door de gemeenten gebeuren en hoeveel geld krijgen gemeenten daarvoor? Duidelijk is echter wel dat binnen 5 jaar er 800 tot 2000 zorginstellingen in Nederland zullen sluiten.

http://ouderen-thuis.nl/