Gifgroen.nl
Image default
Woning en Tuin

Waarom zou je moeten kiezen voor zonne-energie?

Hoewel de opwekking op basis van fossiele brandstoffen van oudsher de dominante bron van elektriciteit ter wereld is, zijn de voordelen van zonne-energie talrijk en is het een van de snelst groeiende en kostenconcurrerende energiebronnen ter wereld geworden. De zon straalt elk uur genoeg stralen naar de aarde om een heel jaar lang de energiebehoefte van de wereld te voeden. En we hebben de mogelijkheid om deze schone energiebron goedkoper en efficiënter dan ooit tevoren te benutten en te distribueren. Dus laat uw zonnepanelen ook gerust installeren door Ribbers Solarworks.

Maar wat zijn enkele van de voordelen van zonne-energie?

  1. Positieve sociale en milieu-impact.In vergelijking met de productie van fossiele brandstoffen verbruiken zonne-energiecentrales minder water, produceren ze minder lawaai en afval en hebben ze minder invloed op de luchtkwaliteit en de grond waarop de centrales zich bevinden. De uitstoot van de opwarming van de aarde die gepaard gaat met hernieuwbare energie wordt verondersteld minimaal te zijn, aangezien de meeste bronnen weinig tot geen koolstofuitstoot veroorzaken tijdens de levenscyclus van een installatie voor vernieuwde energie.

 

  1. Mogelijkheden voor groei van de zonne-energie. Zonne-energiecentrales zijn potentieel schaalbaar, zodat een groter aantal modules of efficiëntere modules kan worden geïnstalleerd, en kostenefficiëntie kan worden bereikt door een grotere omvang en capaciteit.

 

  1. De snelle groei van hernieuwbare energiebronnen is de drijvende kracht achter de efficiëntie. Zonne-energie behoort tot de snelst groeiende hernieuwbare energiesectoren en is in toenemende mate in staat om op een kosteneffectieve manier elektriciteit op te wekken met een beperkte impact op het milieu.

 

  1. Betrouwbaarheid van zonne-energie. Ondanks variaties in de beschikbaarheid van zonlicht kan een goed gedimensioneerd en geconfigureerd zon-PV-systeem zeer betrouwbaar zijn voor de levering van elektriciteit tegen een vaste prijs op lange termijn.

 

  1. Verminderde nucleaire afhankelijkheid. Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie zouden kunnen helpen om de huidige en toekomstige afhankelijkheid van kernenergie te verminderen, met name omdat de fossiele brandstofvoorraden afnemen.

 

Zonnepanelen

De wereldbevolking groeit. Het voldoen aan de toenemende energiebehoeften en tegelijkertijd het beheren van milieu-, sociale en economische kwesties is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Bovendien is de eindige aanvoer van fossiele brandstoffen, in combinatie met het bewijs van de negatieve effecten van de verbranding van fossiele brandstoffen, de drijvende kracht achter de behoefte van de wereld om deze uitdaging op te lossen en heeft dit geleid tot meer belangstelling voor en investeringen in technologieën voor vernieuwde energie zoals zonnepanelen.

Waarom dan de zonne-energie?

Innovatieve technologische vooruitgang, de vraag van de consument en schaalvoordelen hebben ertoe geleid dat de productiekosten van zonne-energie snel zijn gedaald – wat betekent dat zonne-energie nu meer dan rendabel is in vergelijking met de productie op basis van fossiele brandstoffen in een aantal landen.