Gifgroen.nl
Image default
Bedrijven

Wie betaalt de VOG: ik of mijn werkgever?

Wie betaalt de VOG: ik of mijn werkgever?

Een veelgestelde vraag bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is wie de kosten hiervan moet dragen: de werknemer of de werkgever? Het antwoord is niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren. Een werkgever is voor de kosten voor het VOG aanvragen verplicht om te betalen.

Wettelijke verplichting

In sommige gevallen is de werkgever wettelijk verplicht om de kosten voor de VOG te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij functies waarbij de veiligheid van personen of vertrouwelijke informatie in het geding is, zoals in de zorgsector of bij financiële instellingen. Hierbij wordt een VOG als vereiste gesteld en is het aan de werkgever om deze kosten voor zijn rekening te nemen.

Cao-afspraken

Ook in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) kunnen afspraken worden gemaakt over wie de kosten voor de VOG draagt. Het is daarom raadzaam om de betreffende CAO te raadplegen voordat je de VOG aanvraagt. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.

Vrijwilligerswerk

Bij vrijwilligerswerk ligt de verantwoordelijkheid voor het betalen van de kosten bij de organisatie waarvoor je werkt. Deze kosten kunnen worden vergoed of worden kwijtgescholden. Vraag hierover informatie bij de betreffende organisatie.

Zelf betalen

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de werkgever de kosten voor de VOG niet vergoedt en deze voor eigen rekening van de werknemer komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een baan waarbij geen VOG als vereiste wordt gesteld. In dit geval is het aan de werknemer om te beslissen of hij de VOG aanvraagt en de kosten hiervoor draagt.

Het antwoord op de vraag wie de kosten voor de VOG moet betalen, is dus niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren zoals de wettelijke verplichting, Cao-afspraken en het soort werk dat je doet. Raadpleeg daarom altijd de betreffende instanties voordat je de VOG aanvraagt en voorkom onverwachte kosten.

 

https://www.vognodig.nl/veelgestelde-vragen/wie-betaalt-de-vog-ik-of-werkgever