Gifgroen.nl
Image default
Verbouwen

De risico’s bij een ongeluk binnen je bedrijf

Het is beter om er niet mee geconfronteerd te worden, maar er zijn situaties waarin je er wel mee te maken krijgt. En als eigenaar van een bedrijf is het onmogelijk om het te veranderen. Een misstap in de zakenwereld heeft de neiging zich binnen een klein gebied af te spelen. Het is echter beter te voorkomen dan te behandelen. Als het toch gebeurt, is het belangrijk om voorbereid te zijn. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat u over een plan beschikt en dat aan alle noodzakelijke voorwaarden kan worden voldaan. Ongevallen zijn nooit prettig.

Een arbeidsongeval brengt een hele reeks gevaren met zich mee. Neem nota van het volgende:

1. De veiligheid van uw werknemers is in gevaar.

2. De productie kan worden stopgezet door het indienen van een verzekeringsclaim.

3. Als nalatigheid de reden is, kan dit juridische gevolgen hebben.

4. Als er een ernstige verwonding of erger gebeurt kan een imagorisico een belangrijke rol spelen.

5. Door dit alles is het mogelijk dat u te maken krijgt met potentiële financiële risico’s als gevolg van ziektedagen en andere daarmee samenhangende kosten.

In ieder geval moet u hier goed op letten

Zorg voor een adequate (ongevallen)verzekering voor uw bedrijf. Zorg ook voor een EHBO-doos en een EHBO-doos. In het begin moet u ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk behandeld worden na een ongeval. Is de omgeving veilig? Wat kan er worden gedaan om de schade te beperken en de genezing te bevorderen? De getroffen persoon moet zo snel mogelijk weer de oude worden. Zorg ervoor dat het RI&E-systeem goed functioneert. Bijvoorbeeld met een ongevallen registratie formulier

Registratie van incidenten

Het is belangrijk om een ongeval of bijna-ongeval/incident in een zorgvuldig systeem vast te leggen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het invullen van een letselrapport. Op deze manier kan het bedrijf naar de situatie kijken en de situatie verbeteren. Soms is het duidelijk dat een bedrijf of een organisatie dit systeem wel heeft, maar dat het niet goed wordt onderhouden. Dit is meestal te wijten aan tijdgebrek of aan de complexiteit van de procedure. Bovendien heeft het proces meestal te weinig (on)inzicht in de gegevens in de registers en kan het proces lang en tijdrovend zijn. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Het is niet de moeite waard als de incidenten al niet worden aangepakt en het systeem geen actie onderneemt naar aanleiding van de incidenten. Het is van essentieel belang ze te bestuderen en te evalueren. Op basis van deze resultaten kunnen wijzigingen worden aangebracht om herhaling te voorkomen.

Wees u hiervan bewust

U moet weten wat de reden is dat bepaalde incidenten niet worden geregistreerd of niet worden gedocumenteerd. Het kan te maken hebben met de aard of de ernst van de gebeurtenis, of is het een ander motief? Wanneer deze informatie wordt ontdekt, zal de nodige actie worden ondernomen met betrekking tot het probleem. Het is van essentieel belang dat de informatie beschikbaar is voor managers en werknemers. Met een uiterst efficiënte RI&E instrument is het een applicatie waarmee u de registraties met een kinderlijk gemak kunt afhandelen. Het registratieproces verloopt altijd snel en eenvoudig.

https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/