Gifgroen.nl
Image default
Rechten

De inhoud van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werkgever en werknemer. Een arbeidsovereenkomst is altijd gebaseerd op de wetten en regels van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is de juridische verhouding tussen een werkgever en werknemer. Je kunt het arbeidsrecht opdelen in twee delen: je hebt het individueel arbeidsrecht en het collectieve arbeidsrecht. Dit is geïntegreerd in het onderdeel sociaal recht. Het arbeidsrecht houdt echter wel meer in dan alleen dit. Het omvat bijna alles wat afgesproken kan worden tussen de werknemer en werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wanneer de overeenkomst ingaat, vakantiedagen en alle andere rechten en plichten van een werkgever en werknemer.

 

Door een arbeidsovereenkomst wordt de werknemer verplicht werkzaamheden uit te voeren voor een werkgever. De plicht voor de werkgever is om de belangen van de werknemers te waarborgen en bijvoorbeeld op tijd uit te betalen. DIt is natuurlijk niet alles, er zijn veel voorwaarden waaraan een goede arbeidsovereenkomst dient te voldoen. Er wordt afgesproken hoeveel het loon zal zijn, wat de taken van de werknemer zijn en wat er daardoor van de werknemer verwacht wordt. Er worden meestal ook bedingen opgenomen over wat er gaat gebeuren wanneer het contract beëindigd zal zijn. Ook worden er afspraken gemaakt over de sancties die zullen volgen wanneer er bepaalde fouten worden gemaakt door werkgever of werknemer. Ook wordt er over het algemeen een concurrentiebeding in het contract opgenomen. Je moet altijd voorbereid zijn op eventuele negatieve ontwikkelingen en de sancties die hier op zullen staan, ook al komt het vaak niet zo ver. Dit zijn allemaal dingen die belangrijk zijn om preventief af te spreken. Wanneer er dan toch iets gebeurt is is zowel de werkgever als de werknemer goed voorbereid.

 

Wanneer er dergelijke situaties zich voordoen en er ontstaan problemen is het aan te raden een advocaat in de buurt in arm te nemen. Er zijn in Zuid-Holland genoeg goede arbeidsrecht advocaten te vinden, zoals bijvoorbeeld advocaat Delft. Je hoopt natuurlijk nooit dat het nodig gaat zijn, maar dit weet je natuurlijk nooit van tevoren.

 

https://www.ebhlegal.nl/