Gifgroen.nl
Image default
Industrie

Wat is de UFI code eigenlijk?

UFI staat voor: “Unique Formula Identefier”. Vanaf januari 2021 zijn UFI codes geïntroduceerd. (bijlage VIII van de CLP verordening). De introductie van UFI codes brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee voor bedrijven die in producten handelen die met gevaarlijke stoffen werken. Er wordt vanaf heden een aanmelding gedaan van alle stoffen en mengsels met gevaarlijke stoffen bij vergiftegingscentra. Ook moet er vanaf januari 2021 een etiket worden toegevoegd aan de bestaande CLP etikettering. Die noemen we de UFI code.

 

Wat is het doel van de UFI code?

De UFI code is een alfanumerieke code die bestaat uit zestien tekens. Dit nummer komt verplicht te staan op alle producten die gevaarlijke stoffen en mengsels bevatten, waar consumenten of mensen die met deze stoffen werken, mee in aanraking kunnen komen. Elk identificatienummer is uniek en  wordt geregistreerd bij Europese vergiftegingscentra. Elk nummer is dus gekoppelt en geregistreerd in de database van het Europese vergiftegingscentrum. Informatie uit deze database kan opgevraagd worden in het geval van een medisch noodgeval, zodat de juiste informatie snel door betrokken hulpverleners kan worden toegepast op de behandeling van de slachtoffers die in aanraking gekomen zijn met deze stof.

 

Hoe kom je aan een  UFI code?

Voor het genereren van UFI codes zijn bedrijven zélf verantwoordelijk. Ze kunnen voor hun samenstellingen en mengsels een UFI code aanvragen met behulp van een online tool op de website van het European Chemicals Agency (ECHA). Hiervoor zijn de normale bedrijfsgegevens nodig zoals KVK en BTW-nummer. Daarnaast moet de aanvraag beschikken over een aan het mengsel toegekende formulieringsnummer.

 

Plaatsing van het etiket

Om de UFI code goed te plaatsen moet voldaan worden aan een aantal richtlijnen. De code begint altijd met de hoofdletters “UFI”gevolgd door een dubbele punt “:”, met daarachter het identificatienummer. De UFI code moet zichtbaar leesbaar zijn op het etiket. Ook moet het nummer op een logische en makkelijk te vinden plek staan. Wanneer het niet mogelijk is om het nummer op de verpakking van het product aan te brengen, mag het ook op een etiketkaartje worden aangebracht.

https://www.thesdsfactory.com/ufi-number/